Etkinlik Yönetimi

Full Article Alt Text

Etkinlik Yönetimi ile iç veya dış alanda belli bir amaç doğrultusunda sosyal paydaşlara yönelik iletişim kurmayı hedefleyen çok çeşitli;

  • toplantılar
  • kongre
  • seminer
  • çalıştay
  • bayi toplantıları
  • açılış
  • hizmetiçi eğitim
  • teşvik/lansman v.b

alt başlıkları ile etkinlik öncesi, esnası ve sonrası süreçleri, konaklama, mihmandarlık, personel, teknik hizmet, tercümanlık, hava- kara - deniz gibi ulaşım imkanları v.s alt açılımları kapsamaktadır.